Strona główna   ::    Człowiek - istota przedsiębiorcza   ::    Gospodarka rynkowa   ::    Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
Instytucje gospodarki rynkowej   ::    Państwo w gospodarce rynkowej   ::    Obywatel w gospodarce rynkowej
Integracja gospodarcza ze światem   ::    Redakcja   ::    Linki   ::    Kontakt
  Menu
Strona główna
  Nauka
Człowiek - istota przedsiębiorcza

Wstęp
Osobowość
Typy osobowości według J. L. Hollanda
Stres i techniki antystresowe
Cechy osoby przedsiębiorczej
Grupy społeczne i cechy lidera
Rozwiązywanie konfliktów
Komunikacja interpersonalna

Gospodarka rynkowa
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
Instytucje gospodarki rynkowej
Państwo w gospodarce rynkowej
Obywatel w gospodarce rynkowej
Integracja gospodarcza ze światem
  Redakcyjne
Redakcja
Linki
Kontakt

Stres i techniki antystresowe

Frustracja jest przykrym stanem emocjonalnym, wywołanym pojawieniem się przeszkody w dążeniu do zaspokojenia jakiejś potrzeby lub osiągnięcia określonego celu.
Frustracje wyzwalają nieświadome mechanizmy obronne. Należą do nich między innymi:
- represja (wyparcie) - usunięcie z pamięci wydarzeń związanych z frustracjami;
- racjonalizacja - uzasadnienie, z pozoru racjonalne, własnych działań, którym towarzyszą przykre emocje;
- fantazjowanie - jeżeli pojawia się przeszkoda nie do pokonania, część osób wyobraża sobie osiągnięcie celu, rekompensując w ten sposób jego brak;
- rezygnacja - odstąpienie od działań w związku z pojawieniem się przeszkód, które wydają się nie do pokonania;
- substytucja - przeszukanie form zastępczych zaspokojenia potrzeby, jeżeli podjęte wcześniej działania zostały zablokowane.

Stres jest stanem ogólnej mobilizacji sił fizycznych (podwyższony poziom adrenaliny, przyspieszone tętno i oddech) i psychicznych (natężenie uwagi) jako reakcji na bodziec (stresor)

Techniki antystresowe:
- zmiana formy aktywności. Jeżeli przyczyną stresu jest praca umysłowa, należy zamienić ją na wysiłek fizyczny i odwrotnie,
- słuchanie ulubionej muzyki, najlepiej cichej i spokojnej,
- odpowiednie zaplanowanie działań, by uniknąć stresu związanego z ciągłym brakiem czasu,
- dotlenianie organizmu,
- aromaterapia - otaczanie się przyjemnymi zapachami.
- śmiech,
- odpowiednia dieta,
- sen,
- techniki relaksacyjne,
- ziołolecznictwo.
Rozmiar: 31947 bajtów

Portal wiedzy ekonomicznej NBP
© 2005. Design by Szablony.Maniak.Pl.